Hakkımızda

Kurumsal Yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi 17.02.2005 tarihinde Belediye Meclisi kararıyla kurulmuştur.

Çocuk Meclisi; Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün talebi üzerine, her iki yılda bir okul dönemi başında İstanbul’da yaşayan 8 – 15 (dâhil) yaş grubu çocuklardan İlçe Belediyeleri’nce Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilen temsilcilerden oluşur. Bu temsilcilerin sayısı, ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediye Meclisinde, temsil edildiği şekil ve sayıda olacaktır. Şartları taşıyan çocuklar müteakip yıllarda tekrar üye olabilir.

Amaç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi; İlköğretim çağındaki çocuklarımızın ailesine, çevresine ve yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılığını arttırmayı, öz güvenini geliştirmeyi ve temsil kabiliyetini artırmayı; ülkemizin Avrupa Birliğine uyum sürecinde çocuklarımızın demokratik bilincinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmalarını sağlayarak; İstanbul’da yaşayan çocukların çeşitli problem ve talepleri ifade etmelerini ve çözüm üretiminde yardımcı olmalarını; çocuk gelişimi, sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesinin, milletinin, milli ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarını ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bulunmayı amaçlar.

Meclis Yapısı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 39 İlçe Belediye Başkanlığını temsilen 8-15 (dâhil) yaş grubu seçilmiş başarılı 300 (üye) + 1 (başkan) çocuktan oluşmaktadır..

Çocuk Meclisi üyesi olabilmek için;

a) 8 – 15 (dâhil) yaş arasında olması,

b) İstanbul’da ikamet etmesi,

c) Velisinin başvuru formunu doldurması,

d) Üyelik başvuru formunu doldurması,

e) İlçe Belediyelerince isminin bildirilmiş olması gereklidir.