İBB Çocuk Meclisi üyeleri Osmanlı Devlet Arşivleri’ni ziyaret etti

Yarı yıl tatili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen İBB Çocuk Meclisi Osmanlı’dan günümüze Türk ve Dünya tarihine ışık tutan evrakların, belgelerin ve birçok eserin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İBB Çocuk Meclisi’nin Ümraniye’den gelen üyeleri için düzenlediği gezi Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın müze ve sergi salonuna yapıldı.  Etkinlik kapsamında ilk olarak Arşiv Uzmanı ve Araştırmacı Erkan Kırın tarafından Osmanlı arşivleri ile merkezde bulunan belgelerin ve eserlerin önemi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Kırın’ın rehberliğinde müzeyi gezen çocuklar Osmanlı dönemine ait fermanları, beratları, padişah hatlarını, haritaları, antlaşmaları, paraları, resimleri ve daha birçok tarihi objenin sergilendiği sergi alanını gördüler. Gezi sırasında çocuklar Kanuni Sultan Süleyman’ın el yazısı, Revan Adaletnamesi, Sultan III. Murad’ın İngiltere’ye yardım için donanmanın gönderileceğini bildiren mektubu, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Mondros Mütarekesi ve dönemin kağıt para örnekleri gibi birçok orijinal eser hakkında verilen bilgileri dikkatle dinledi.

Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Fermanı, Sultan Abdülaziz’in  tahttan indirilmesine ilişkin dönemin şeyhülislamı tarafından verilen fetva metni, altın harflerle yazılan metinler ve beratlar, divan toplantılarını gösteren resim ve minyatürler de ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserler oldu. Soru cevap şeklinde devam eden gezi sırasında ziyaretçiler tarih bilgilerini test etme imkanı da buldu. En çok soruya doğru cevap veren çocuklara padişah fermanlarının bulunduğu posterler hediye edildi. Osmanlı Arşivleri gezisi İBB Çocuk Meclisi’nin çektirdiği toplu fotoğrafın ardından sona erdi.