Basın Yayın Komisyonu

İBB Çocuk Meclisi faaliyet raporunu hazırlamak, meclis faaliyetlerinin görsel materyallerini oluşturmak, meclis çalışmalarının duyurusunu yaparak çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, meclisin halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemek.

Çalışma Denetleme Komisyonu

Çocuk Meclisinin gerçekleştirdiği, katılım sağladığı ve destek verdiği etkinliklerin çocuğun faydası açısından katkısını kontrol etmek, yürütülen faaliyetlerin hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak

Çevre Komisyonu

Çocuklar için daha yaşanılabilir bir çevre, yeşil alan, kent ve doğa kavramları çerçevesinde sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek; çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerce gerçekleştirilen projelere katkıda bulunmak; çocuklarda ve ailelerde kısacası toplumda çevre konusunda duyarlılık oluşturmak için bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek. Örneğin, Çocuk meclisi hatıra ormanı bakımı ve düzenlenmesi, Geri dönüşüm eğitimlerinin verilmesi

Çocuk Hakları Komisyonu

Çocuk Hakları Komisyonu Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi doğrultusunda çocuk haklarının çocuklar, aileler ve toplum tarafından bilinmesini sağlamak, Madde 13’te yer alan; ülke sınırları ile bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi serbestliğini içeren fikirlerini özgürce açıklama hakkına hizmet etmek.

Çocuk Sorunları Komisyonu

8-15 yaş arası ilköğretim çağındaki çocuklarımıza hijyen alışkanlıkları kazandırmak, beslenme alışkanlıklarının önerilen düzeyde olmasının sağlamak, çocuğun gereksinim duyduğu sosyal becerileri çeşitli eğitimler verilerek kazandırmak, gelişim döneminde her çocuğun ihtiyacı olan kendi ve başkaları için değerli olma duygusunu çocuğa kazandırmak.

Çocuk Aile ve Kent Komisyonu

Çarpık kentleşme sonucu çocukların ihtiyaç duyduğu park alanlarının yok olması veya azlığı, çocuklara özel alanların bulunmaması vb. sorunların giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, kent yaşamındaki tehlikeler (çocuk kaçırma, cinsel istismar vb) ve uyulması gereken kurallara dikkat çekerek bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, kent kültürü oluşturulması ve içselleştirilmesi/benimsenmesi konusunda etkinlikler düzenlemek.

Doğal Afetler ve Çocuk Komisyonu

Hortumlar, depremler, seller ve yangınlar gibi insanlara hazırlanmaları için zaman tanımadan aniden oluşan doğal afetler sırasında çocukların nasıl davranmaları gerektiği konusunda teorik ve uygulamalı eğitsel çalışmalar yürütmek, bu afetler sonrasında çocukların psikolojik olarak hasar almadan günlük yaşamlarına geri dönmeleri ve hayatlarına devam etmeleri için doğal afet hakkında bilinçlenmelerini sağlamak.

Eğitim Komisyonu

Eğitimli bireylerin gelişmiş toplumların temelini oluşturduğu gerçeğinden hareketle eğitim konusuna gereken önemi vermek adına bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, çeşitli konu başlıklarında eğitimler ve aktiviteler düzenlemek

Engelli Çocuklar Komisyonu

İstanbulda yaşayan engelli çocukların kent yaşamlarında her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri daha erişilebilir bir İstanbul için gerekli çalışmaları yapmak, engelli çocukların taleplerini duyurmak, engelli çocukların sosyal yaşama katılmaları için çeşitli organizasyon ve aktiviteler düzenlemek.

Fotoğrafçılık Komisyonu

Fotoğrafçılık eğitimleri ve sergileri ile çocuklarda görsel algıyı geliştirmek, belirli bir tema veya tespiti yapılan sorun çerçevesinde fotoğraf çekme çalışması yaparak sergiler oluşturmak, fotoğraf çekme sanatı yoluyla çocuklarda özgüven kazanımı ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Gezi Komisyonu

Çocuklarda özgüven oluşturmak, proje üretme ve uygulama alışkanlıkları kazandırmak ile İstanbullu çocukların yerel yönetim çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler, eğitici ve bilgilendirici gezi programları düzenlemek.

Halkla İlişkiler Komisyonu

Çocuk Meclisi faaliyetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yaparak toplumda farkındalık oluşturmak, basın-yayın kuruluşları ile iletişim halinde olarak tanıtım ve duyuru çalışmaları yapmak, çocuk ve ailelerden gelen öneri ve talepleri toplamak ve bu önerileri rapor halinde ilgili komisyonlarla paylaşmak ve konuyla ilgili faaliyette bulunulması için etkinlik yapmak.

Hayvanları Sevme ve Koruma Komisyonu

Çocuklarda hayvan sevgisi oluşturacak faaliyetlerde bulunmak, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının korunması için etkinlikler yapmak, hayvan sevgisi ve korunması konusunda toplumda bilinç oluşturmak.

Kitaplık Komisyonu

Okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturacak ve kitap okuma alışkanlığı kazandıracak faaliyetlerde bulunmak, kütüphanesi bulunmayan okullar ve bölgelere kütüphane kazandırılması için projeler yürütmek.

Kültür ve Sanat Komisyonu

İstanbul çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak ve bu faaliyetlerin sürekliliği konusunda projeler üretmek; çocukların sinema, tiyatro, sergi, konser gibi sanatsal yönü daha belirgin olan etkinliklere katılımlarını arttırmak ve bu etkinliklerden çocuklarımızın en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.

Sağlık Komisyonu

Yaşamımızın olmazsa olmazı sağlık konusuna özellikle çocukların dikkatini çekmek, hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici projeler hazırlamak, bunların hayata geçirilmesini sağlamak ve çocuğun yararını gözeten sağlık projelerine destek vermek

Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Komisyonu

Özellikle gençleri ve çocukları içine alan, toplumsal ve sosyal çevreyi tehdit eden sigara kullanımı, madde bağımlığı, gelişim bozuklukları konularının önemine dikkat çekmek, başta çocuklar olmak üzere herkesi günümüzün en büyük tehlikelerinden biri olan ve toplumda derin yaralar açan madde bağımlılığı ve sigara kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmak.

Sevgi ve Barış Komisyonu

Çocuğun kişiliğinin doğru gelişebilmesi için sevgi ve anlayış havası içindeki bir aile ortamında büyümesine destek olacak etkinlikler düzenlemek, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temel olduğunu düşünen nesiller yetişmesine katkıda bulunmak.

Sokak Çocukları Komisyonu

Sokak çocukları sorunu hususunda etkin çalışmalar yapmak; bilinçli ve duyarlı çocuk yetiştirilmesini sağlamak, toplumun hatırlanması ve yardım eli uzatılması gereken her kesimine ulaşma konusunda etkinlikler yürütmek.

Spor Komisyonu

Çağdaş yaşama uygun olarak çocukların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak, onların fiziksel ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, sporla sağlıklı nesillere sloganı ile tüm İstanbullu çocukların spor yapmasını sağlamak, yönlendirici etki yoluyla spor alışkanlığı oluşmuş nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumda spor yapma bilinci oluşturmak.

Trafik Komisyonu

İstanbul trafiğinin çocuklar açısından daha güvenli ve erişilebilir olması konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütmek, trafik kavramının öğrenilmesi ve öğretilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek, sesli, yazılı ve görsel materyaller hazırlayıp İstanbul çocuklarının bilinçlenmelerini sağlamak.