Misyon

  • Atatürk İlke Ve İnkılâpları Doğrultusunda Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak,
  • İstanbul’un Ve Devamında Türkiye’nin Çocukları İçin Karşılıksız Gönüllü Hizmetler Sunarak Çocuk Gelişimine Katkıda Bulunmak,
  • Milli Ve Kültürel Değerlerimizi, Örf Ve Adetlerimizi Ve Farklılıklarımızı Zenginlik Unsuru Olarak Kabul Edip, Ulusal Ve Uluslar Arası Sevgi Ve Hoşgörü Ortamı Yaratarak Ülkemizin Muasır Medeniyetler Seviyesine Gelmesini Sağlayıp Çağdaş Yaşam İçerisindeki Yerini Almasına Katkıda Bulunmak,
  • Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Çocuklarımızın Demokratik Bilincinin Gelişmesini Ve Evrensel Kültürler İle Diyalog Halinde Olmalarını Sağlamak.

Vizyon

Hızla Gelişen Ve Değişen Günümüz Bilgi Teknolojilerini Takip Eden Ve Bu Gelişime Ayak Uyduran, Merak Eden, Sorgulayan, Araştıran, Okuyan, Spor Yapan, Bilgili Ve Bilinçli Çocuklar Yetiştirilmesine Katkıda Bulunmak, Gönüllülük İlkesiyle Bir Araya Gelen Çocuklardan Oluşan, Karşılıksız Olarak İstanbul Çocuklarına Hizmet Eden, Çocuğun Yüksek Yararını Gözeterek Çeşitli Sosyal Aktiviteler, Spor, Kültür, Gezi Vb. Bilinçlenme Faaliyetlerinde Bulunan, Üyesi Olmaktan Gurur Duyulan, Yerel Yönetimlerle Sürekli Olarak Karşılıklı Etkileşim Ve İletişim İçerisinde Olan Bir Kuruluş Olmak.